Tutkimus ja hankkeet

Perunantutkimuslaitoksella tehtävän tutkimuksen tavoitteena on hankkia perunanviljelijöille, käyttäjille ja päättäjille tietoa perunasta ja perunan tuotantoedellytyksistä. Tutkimuksia tehdään sekä hankerahoituksella että tilaustutkimuksina.

Tutkimuksia toteutetaan mm. kenttä­ko­kei­na, ti­la­ko­keina ja tilaselvityksinä. Tut­ki­muk­sis­sa sel­vi­te­tään esimerkiksi:

  • uusien lajikkeiden soveltumista Suomen olosuhteisiin ja perunan eri käyttömuotoihin
  • perunan ravinnetaloutta ja lannoitusta
  • perunan kasvinsuojelua ja muuta viljelytekniikkaa
  • perunantuotannon kannattavuutta

Yhteistyötahoina hanketutkimuksissa ovat mm. Helsingin ja Oulun yliopistot, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut. Laboratoriotutkimuksissa tehdään yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen Perunalaboratorion kanssa.

Perunantutkimuslaitoksella tehtyjen tutkimusten tuloksia julkaistaan vuotuisessa tulosraportissa ”Perunantutkimuslaitoksen koetuloksia” -sarjassa. Hankkeisiin liittyviä koetuloksia voidaan myös julkaista omina raportteinaan.

 

Ajankohtaista tutkimuksessa

Vuoden 2016 julkiset kokeet on listattu artikkelissa Petlan perunakokeet 2016.

Käynnissä olevat hankkeet:

Tuota valkuaista! (TUOVA) 2016-2018

Luonnonvarakeskuksen vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi. Petlan osuus hankkeessa käsittelee perunateollisuuden sivuvirroista saatavan proteiinin hyötykäyttöä. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta.

EU-logo             ELY-logo

Perunaa vioittavien ankeroisten tehostettu torjunta 2015-2017

Hankkeessa kartoitetaan peruna-ankeroisten esiintymistä Suomen keskeisillä perunantuotantoalueilla, arvioidaan ankeroisten aiheuttamia riskejä, otetaan käyttöön uusia analyysimenetelmiä ja lisätään yleistä tietämystä ankeroisista. Hanke on saanut rahoitusta Makerasta.

Vanhat tutkimukset

Oheisessa listassa olevien tutkimusten tulokset on julkaistu vuotuisissa tulosraporteissa:

Petlan tutkimusotsikoita 1983-2016 (pdf)