Tutkimus ja hankkeet

Perunantutkimuslaitoksella tehtävän tutkimuksen tavoitteena on hankkia perunanviljelijöille, käyttäjille ja päättäjille tietoa perunasta ja perunan tuotantoedellytyksistä. Tutkimuksia tehdään sekä hankerahoituksella että tilaustutkimuksina.

Tutkimuksia toteutetaan mm. kenttä­ko­kei­na, ti­la­ko­keina ja tilaselvityksinä. Tut­ki­muk­sis­sa sel­vi­te­tään esimerkiksi:

  • uusien lajikkeiden soveltumista Suomen olosuhteisiin ja perunan eri käyttömuotoihin
  • perunan ravinnetaloutta ja lannoitusta
  • perunan kasvinsuojelua ja muuta viljelytekniikkaa
  • perunantuotannon kannattavuutta

Yhteistyötahoina hanketutkimuksissa ovat mm. Helsingin ja Oulun yliopistot, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut. Laboratoriotutkimuksissa tehdään yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen Perunalaboratorion kanssa.

Perunantutkimuslaitoksella tehtyjen tutkimusten tuloksia julkaistaan vuotuisessa tulosraportissa ”Perunantutkimuslaitoksen koetuloksia” -sarjassa. Hankkeisiin liittyviä koetuloksia voidaan myös julkaista omina raportteinaan.

 

Ajankohtaista tutkimuksessa

Vuoden 2017 julkiset kokeet on listattu artikkelissa Petlan perunakokeet 2017.

Käynnissä olevat hankkeet:

Tuota valkuaista! (TUOVA) 2016-2018

Luonnonvarakeskuksen vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi. Petlan osuus hankkeessa käsittelee perunateollisuuden sivuvirroista saatavan proteiinin hyötykäyttöä. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta.

EU-logo             ELY-logo

Perunaa vioittavien ankeroisten tehostettu torjunta 2015-2017

Hankkeessa kartoitetaan peruna-ankeroisten esiintymistä Suomen keskeisillä perunantuotantoalueilla, arvioidaan ankeroisten aiheuttamia riskejä, otetaan käyttöön uusia analyysimenetelmiä ja lisätään yleistä tietämystä ankeroisista. Hanke on saanut rahoitusta Makerasta.

Parempaa perunaa pohjoisesta (PPP) 2016-2018

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa eri perunalajikkeista, niiden ominaisuuksista eri käyttötarkoituksiin sekä perunalajikkeiden sekundääriyhdisteiden (flavonoidit, maku- ja väriaineet) muodostumisesta. Petlan osuudessa keskitytään tärkkelysperunan sivuvirtaproteiinin hyödyntämiseen. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hanketta vetää Luonnonvarakeskus

Vanhat tutkimukset

Oheisessa listassa olevien tutkimusten tulokset on julkaistu vuotuisissa tulosraporteissa:

Petlan tutkimusotsikoita 1983-2016 (pdf)