Tuottava Peruna

Tuottava Peruna on Perunantutkimuslaitoksen tuottama ja julkaisema riippumaton suomalainen peruna-alan ammattilehti. Tuottavan perunan kohderyhmää ovat perunanviljelijät sekä kaikki perunaketjun toimijat. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 1000 kpl.

Tuottava Peruna -vuosikerran tilaushinta on 35 euroa.

Ilmoitushinnat ja aikataulut lehden mediakortissa:

Mediakortti 2018

Yhteystiedot:

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@petla.fi

Päätoimittaja Anna Sipilä puh. 040 450 7203

Toimitussihteeri Anni Perälä puh. 040 450 7201

Tilaukset ja ilmoitusmyynti Paula Esala puh. 040 450 7201