Tuottava Peruna

Tuottava Peruna on Perunantutkimuslaitoksen tuottama ja julkaisema riippumaton suomalainen peruna-alan ammattilehti. Tuottavan perunan kohderyhmää ovat perunanviljelijät sekä kaikki perunaketjun toimijat. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 1000 kpl.

Tuottava Peruna -vuosikerran tilaushinta on 35 euroa.

Ilmoitushinnat ja aikataulut lehden mediakortissa: 

Mediakortti 2018

 

Yhteystiedot:

TP415kansi

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@petla.fi

Päätoimittaja Jussi Tuomisto puh. 040 450 7200

Toimitussihteeri Raili Ali-Kippari puh. 040 450 7202

Tilaukset ja ilmoitusmyynti Anni Perälä puh. 040 450 7201